Personvern og datasikkerhet

Om personvern og datasikkerhet
Vi håndterer sikkerheten til dine personopplysninger med største respekt og omtanke. På denne siden beskriver vi hvordan innsamling og bruk av data håndteres på nettstedet vårt for å overholde gjeldende lover og forskrifter GDPR (General Data Protection Regulation).
Hvilke data lagrer vi og hvor lenge?
Dataene som lagres, er feltene som hvert sendeskjema inneholder. Vi lagrer dataene så lenge det er nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen. Vi baserer innsamlingen av personopplysninger på samtykke.
Hva er vårt formål med å samle inn dine personopplysninger?
Vi samler inn data for å kontakte, etablere og/eller opprettholde et forretningsforhold.
Få tilgang til, endre eller slette den lagrede informasjonen
Du har rett til å be om informasjon om hvilke personopplysninger vi har lagret om deg opptil en gang i året. Kontakt behandlingsansvarlig for å gjøre dette. Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig finner du litt lenger ned på siden. Du har også rett til når som helst å be om korrigering eller sletting av dine personopplysninger.
Samtykke
Du har rett til når som helst å trekke tilbake samtykket til bruken av personopplysningene dine ved å kontakte behandlingsansvarlig. Hvis du mener at vi har håndtert personopplysningene dine på en måte som ikke er i samsvar med våre angitte direktiver, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet.